Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

Sal�, �ubat 08, 2005

Laleper Aytek'ten "Kendine Ait Bir Foto�raf"Bir insan bu kadar g�zel "al�akg�n�ll�" olabilir ancak! Bakar m�s�n�z ilk kitab�n� tan�tt��� �u c�mlelere l�tfen?


Kendine Ait Bir Foto�raf
foto�raf �ekmeye ba�lad�ktan
20 y�l,
foto�raf �zerine yazmaya ba�lad�ktan 10 y�l sonra
bir ilk kitap.
foto�raf� d���nmek �zerine
foto�rafa dair d���nceler(im),
sorular(�m) ve
ak�l kar���kl�klar�(m).
Ortal�k k�sa yoldan �n ve para sahibi olmak i�in "akl�n�" kitap yap�p pazara ��karanlarla bu kadar dolmu�ken, sen kalk "ak�l kar���kl�klar�(m)" de! O parantez i�indeki "m"yi asl�nda ba�ka kar���k ak�llar� anlat�rken incelik yap�p koydu�una eminim Laleper... Ama �nce bir okuyal�m kitab�n� bakal�m... Gene yazar�z. Ey ziyaret�i, sen de a�a��daki resmi t�kla, bu g�zel insan�n yapt�klar�n� g�r l�tfen haz�r gelmi�ken:

0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home